Levéltár

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár a jezsuita rend intézményeire (egyházi és világi műveire), működésére és rendtagjainak vonatkozó, maradandó értékű levéltári forrásokat és szakirodalmat gyűjt.