Művészeti gyűjtemény

2015 májusában Forrai Tamás akkori provinciális vezetésével elkezdődött a budapesti jezsuita rendházak művészeti értékeinek feltérképezése és leltározása. A felmérés jelenleg még nem teljes körű, hátra vannak a vidéki jezsuita központok mint Dobogókő, Szeged és Miskolc, azonban ettől függetlenül is láthatóan körvonalazódik az immár keretekbe foglalt jezsuita művészeti gyűjtemény, amely a Jezsuita Gyűjtemények harmadik pilléreként jött létre. Az alábbiakban ennek rövid összefoglalója következik.

A gyűjtemény jelentős részben szakrális tematikájú és jezsuita vonatkozású képzőművészeti alkotásokból tevődik össze. Ezek stíluskorszakok, témák és technikák széles skáláját ölelik fel, mely bizonyítja a jezsuiták évszázadok óta tartó művészetpártolását, művészetszeretetét. Ezenkívül egy tizenhét darabból álló, unikális keleti szőnyeg kollekció, és jó néhány muzeális értékű 19-20. századi liturgikus tárgy is megtalálható benne: miseruhák, ötvöstárgyak, liturgikus textilek, melyeknek körülbelül az egyharmada jelenleg is használati funkciót tölt be.

A legrégebbi művek azok a 18. századi barokk olajfestmények és rézkarcok melyeknek nagy része a Mária utcai rendházból kerültek elő. Idesorolhatóak a Gonzaga Szent Alajost és Loyolai Szent Ignác látomását megörökítő festmények, melyeknek restaurálása 2017 nyarán fejeződött be. Ide tartoznak továbbá hasonló datálású festmények jezsuita generálisokról (pl. Jacobus Lainez), híres jezsuita szentekről készült rézkarcok, valamint Krisztust és Szűz Máriát ábrázoló szentképek. Ez utóbbiak között tudhatunk egy gyönyörű 1732 körülre datált Sasvári típusú Piéta ábrázolást, melynek restaurálására 2016 tavaszán került sor majd a Fáber Péter rendházban  került elhelyezésre. Egyetlen barokk szobor található a gyűjteményben, mely Loyolai Szent Ignácot ábrázolja.

A 18. századi alkotásokon túl leginkább a 20. században keletkezett olajfestmények, grafikák, akvarellek dominálnak. Néhány csendélet, és tájkép mellett  itt is leginkább egyházi és rendi vonatkozású művekről van szó. Kiemelkedő az a tizennégy darabból álló Feszty Masa gyűjtemény, mely az Úti Boldogasszonyt négy változatban, jezsuita rendtagokat, valamint híres jezsuita szenteket (Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Rodriguez Szent Alfonz, Kláver Szent Péter, Gonzaga Szent Alajos) örökíti meg. Ezeket nagy valószínűséggel maga a művésznő adományozta személyesen a rendnek, éppen ezért lényeges egybentartásukra figyelmet fordítani.

A legtöbb alkotás kismesterek munkája. Ezek között megtalálható Bíró Ferenc, Bangha Béla, Tomcsányi Lajos és Somogyi Jenő jezsuiták  portréi.  Rendi szempontból érdekes az a hét darabból álló, neves jezsuitákat ábrázoló portrésorozat, mely a 20. század első felében, részben jezsuita szerzetesek keze által készült.

Korunk neves művészeinek alkotásaiban szintén bővelkedik a gyűjtemény. A kortárs  művészeti anyagot 20. század végi valamint 21. századi szakrális témájú festmények, grafikák, kerámia és tűzzománc munkák, szobrok, valamint textilek alkotják. Többségük adományozás útján, eleinte Dobogókőn majd a Párbeszéd Házában rendezett kortárs időszaki kiállítások során került a rend tulajdonába. A műtárgyak jelentős része nívós kortárs művészek – úgy mint, Kákonyi Júlia, Petrás Mária, Szemadám György, Simon András vagy Csíkszentmihályi Róbert alkotásai.

Az előbbiekben ismertetett gyűjtemény megfelelő tárolásának kialakítása folyamatban van. Jelenleg a Mária utcai rendházban alakítottunk ki egy képraktárt, melyben a hő és páratartalmat egy erre alkalmas eszközzel szabályoztuk. A művészeti vagy rendi vonatkozásában értékes- ám rossz állapotban lévő alkotások restaurálását a továbbiakban szeretnénk folytatni. A leltározás végeztével, következő lépésként pedig a műtárgyak digitális hozzáférhetőségét, és kutathatóságát szeretnénk lehetővé tenni, ezzel csatlakozva a hazai egyházi műtárgyállomány központi nyilvántartásához.

A tapasztalatok szerint a gyűjtemény folyamatosan gyarapszik, kvalitásos képek, műtárgyak kerülnek elő, illetve kortárs művészeinktől  újabb remekművek várhatóak. Ezáltal reményeink szerint a jezsuita művészeti gyűjtemény a szakrális műgyűjtemények élvonalába kerül.

A képek jegyzéke:
1. Ismeretlen 18. századi festő: Sasvári Boldogasszony, olaj, vászon
2. Feszty Masa: Úti Boldogasszony, olaj, vászon, 1949
3. Petrás Mária: Madonna a Gyermekkel, kerámia
4. Csíkszentmihályi Róbert: Oltár, vörösréz, 1986
5. Kákonyi Júlia: Luca napján, színes monotípia, 2003
6. “Római kehely”, aranyozott ezüst zománc díszítésekkel,1890