A könyvtár története

A könyvtár története

A Társaság első korszakában (1540-1773) Magyarországon három egyetemi, két főiskolai és557005_413575105351302_177239562_n a 41 középiskolai könyváron kívül további 40 rendházi könyvtár működött, amelyek közül a budai, a kolozsvári, a pozsonyi országos hírnévnek örvendett, a nagyszombati pedig Európa-szerte ismert tudományos gyűjtemény volt. Ez a mai ELTE Egyetemi Könyvtár jogelődje.

A Társaság második korszakában 1814-től (Magyarországon 1853-tól) szintén folytatódott a könyvtárak alapítása, mivel a régi könyvtárakat nem kaphatták vissza, új gyűjtemények keletkeztek. A legfontosabbak a két középiskolai könyvár Kalocsán és Pécsen, a szegedi főiskolán, a budapesti rendi központban és a Manréza lelkigyakorlatos házban és noviciátusban működtek könyvtárak. Az egyes vidéki rendházakban is kisebb, elsősorban a pasztorális-liturgikus munkát elősegítő könyvgyűjtemények jöttek létre, így Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Mezőkövesden, Nagykapornakon, Kispesten és Kaposváron.

Sajnos 1950-ben, a szerzetesrendek erőszakos feloszlatása során a könyvtárak nagy része megsemmisült vagy állami kezelésbe került, így a vidéki rendházak és a levéltárral együtt 1934-ben alapított Rendtörténeti Könyvtár állománya is.

A külföldre kényszerült magyar rendtartomány azonban – Európában és a tengerentúlon is –  folytatta a könyvtárszervezői munkát, ennek és a nagylelkű adományozóknak köszönhetően, a kilencvenes évek közepére új jezsuita könyvtárak alakultak ki. Magyarországon és minden jezsuita rendházban és intézményben igyekeztek helyi kabinet könyvtárakat kialakítani.

diszkonyvtarA levéltár és könyvtár újjáalapítása 1991-ben történt meg. Ekkor kezdődött meg a levéltár és a könyvtár szétszóródott állományának összegyűjtése. Ennek eredményeként mintegy 1100 kötet kapott vissza a Rendtörténeti Könyvtár, melynek nagyobb része 16–19. századi kötet. 2010 októberében az állományt egy helyen, egy raktárban helyezték el. Ez megnyitotta a lehetőséget az állomány revíziója és állagmegóvása előtt.

2012 nyarán az állomány tovább gazdagodott, miután a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárából a Rendtörténeti Könyvtár további 1000 kötetet kapott vissza, amely szintén 16–19. századi könyvekből áll. Így alakult ki 2012 júliusára egy 2100 kötetes régi könyves állomány. Ezt a Rend saját költségvetésének terhére, a Pre-Con Bt. restaurátorainak segítségével preventív konzerválási eljárásban portalanította, tisztította és fertőtlenítette. Az állomány így megtisztult, jobb állapotú lett és évekre konzerválódott. Az állományról egy áttekintő jegyzék áll rendelkezésre, amely alapján az ELTE BTK könyvtár szakának segítségével, gyakornokok bevonásával egy mélyebb, szakmai feldolgozás is megkezdődött. Az állomány főként teológiai, történeti, egyháztörténeti, kánonjogi és jogi, illetve szépirodalmi művekből áll.