I.

1773 előtti iratok

A Rend első, 1773. évi feloszlatása előtti időszakból kevés irat maradt a Rend tulajdonában. Az iratok többsége a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található, a Magyar Kamara Archívumán belül kialakított Acta Jesuitica (E152) állagban. Az egyes rendházak Historia Domusai, diáriumai az ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattárában találhatóak nagyobb számban. A JTMR Levéltárában összesen három dobozban találhatóak 1773 előtti iratok.

3 doboz

1. doboz

Ungvári Historia Domus                                                                  1700 - 1773

Anton Socher: Historia Provinciae Austriae Societatis Iesu c. munkájának első kötete

Iratmásolatok könyve                                                                      17 - 19. század

2. doboz

Egri jezsuita gimnázium Mária Kongregációjának

évkönyve és számadáskönyve                                                     1698 - 1773

Trencséni noviciátus anyakönyve                                              1654 - 1772

Memoralia, Consuetudines Provinciae Austriae

et Ordinationes                                                                                  1622 - 1750

Cseh és magyar jezsuiták elűzésének története                  1619

Catalogus Provinciae Austriae                                                    1750

Miscellanea (vegyes szálas iratok gyűjteménye)                 1614 - 1767

3. doboz

A győri jezsuita kollégium urbáriuma                                       1646

A győri jezsuita kollégium számadáskönyve I.                      1688 - 1727

A győri jezsuita kollégium számadáskönyve II.                    18. század