A győri jezsuita gimnázium diáksága

A jezsuiták a kora újkori Magyarországon és Erdélyben a katolikus egyházi középoktatásban kulcsszerepet játszottak: mintegy harminc középiskolát működtettek szerte az országban. Az egyik legkorábban induló iskolájuk volt a győri gimnázium, amelybe nem csak a városból, a megyéből és a nyugat-magyarországi régióból, de a királyság és a társországok egész területéről, még a hódoltságból is érkeztek diákok: nemesek és polgárok, arisztokraták és jobbágyok egyaránt. A tanítást 1628 novemberében kezdték meg; a diákok névsorát őrző anyakönyv három kötete 1630-tól 1773-ig, a Jézus Társasága feloszlatásáig folyamatos. Adattárunk az iskola jezsuita korszakának teljességre törekvő feldolgozását nyújtja. Számítógép segítségével az egyes tanulókra vonatkozó adatokat (elvégzett évfolyamok, náció, származási hely, társadalmi státus, felekezet, életkor) egymás alá rendezve, az első beiratkozás sorrendjében közöljük. A mindösszesen 20595 diák adataiban való tájékozódást névmutató segíti. A diákság jellemzését, a tanulókról megismerhető adatok statisztikai elemzését részletes bevezető tanulmányban dolgoztuk fel. Az adatbázis használatát magyar és német nyelvű útmutató írja le.
A kötet alapjául szolgáló adattár az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének Kora Újkori Történeti Tanszékén Fazekas István vezetésével működő NKFIH K 116116 sz. pályázat (2015–2019) keretében készült, a bevezető tanulmány megírását és a közlésre való előkészítést a kutatás folytatására elnyert NKFIH K 131973 sz. (2020–2023) pályázat tette lehetővé. A munkálatokat támogatta az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportja, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és a Győri Szent Mór Bencés Perjelség is. A kötet kis példányszámú papíralapú kiadását a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta.

 

Szerző
Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt
Kiadó
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára
Kiadás helye
Budapest
Kiadás ideje
2020
ISBN
ISBN 978-615-5881-09-1
Oldalszám
826