VI. 66.

Godó Mihály

(1913 – 1998)

A középiskolát Nagyváradon, Szatmáron és Gyulafehérváron végezte. 1933-ban lépett be a Román Rendtartomány szatmári újoncházába. 1935–1938 között Krakkóban tanulta a bölcsészetet. 1940-től Szegeden végezte a teológiát, ott szentelték pappá 1942. máj. 13-án. Első munkahelye Hódmezővásárhely lett, majd 1945 nyarán visszatért Szatmárra. A következő évben Kolozsváron lett egyetemi lelkész, majd elöljárói visszarendelték Szatmárra. 1949-ben internálták a szerzeteseket. A jezsuitákat Szamosújvárra vitték. 1952. nov. 15-én letartóztatták, 1953. októberében hazaárulás és lázítás vádjával 16 évi szigorított börtönre ítélték, nyolc évig magánzárkában tartották fogva. 1962. nov. 18-án szabadult ki, valószínűleg amnesztiával. 1965-ben plébánossá nevezték ki Herkulesfürdőn. 1979-ben újra letartóztatták, hat év börtönbüntetést kapott. 1980-ban szabadult egy amnesztia-törvényből kifolyólag, szabadulása után Újaradon, 1985–1986-ban Mihalán és 1986-tól Pankotán végzett plébániai munkát. 1993-tól a szentannai német öregotthon házi lelkésze lett haláláig.

Hagyatéka az 1970-es évektől főként teológiai jegyzeteit, elmélkedéseit öleli fel. Iratai között megtalálható önéletírásának (Testamentum) gépelt kézirata.

3 doboz

  1. d.       Egyháztörténeti feljegyzések Betegek, házszentelések jegyzéke Román, magyar provinciák katalógusa                                                 1991 – 1996 Képek Teológiai jegyzetek, elmélkedések 2. d.       Teológiai jegyzetek, elmélkedések 3. d.       Teológiai jegyzetek, elmélkedések Godó Mihály: Testamentum (gépelt kézirat)