Sasvári2015 májusában Forrai Tamás akkori provinciális vezetésével Budapesten elkezdődött a jezsuita rendházak művészeti értékeinek feltérképezése és leltározása. A munka jelenleg is zajlik, hátra van ugyanis még egy jelentős vidéki jezsuita központ, Miskolc felmérése, azonban ettől függetlenül is láthatóan körvonalazódik az immár keretekbe foglalt jezsuita művészeti gyűjtemény, amely a Jezsuita Gyűjtemények harmadik pilléreként jött létre a levéltár és a rendtörténeti könyvtár mellett. Az alábbiakban ennek rövid bemutatása olvasható.

A gyűjtemény jelentős részben szakrális tematikájú és jezsuita vonatkozású képzőművészeti alkotásokból tevődik össze. Ezek stíluskorszakok, témák és technikák széles skáláját ölelik fel, ami bizonyítja a jezsuiták évszázadok óta tartó művészetpártolását, művészetszeretetét. Ezenkívül egy tizenhét darabból álló, unikális keleti szőnyeg kollekció, és jó néhány muzeális értékű 19-20. századi liturgikus tárgy is megtalálható benne: miseruhák, ötvöstárgyak, liturgikus textilek, melyeknek körülbelül az egyharmada jelenleg is használati funkciót tölt be.

SodrasA legrégebbi művek azok a 18. századi barokk olajfestmények és rézkarcok, melyek nagy része a Mária utcai rendházból került elő. Ide sorolhatók a Gonzaga Szent Alajost és Loyolai Szent Ignác látomását megörökítő festmények, melyeknek restaurálása 2017 nyarán fejeződött be. Ide tartoznak továbbá hasonló datálású festmények jezsuita generálisokról (pl. Jacobus Lainez), híres jezsuita szentekről készült rézkarcok, valamint Krisztust és Szűz Máriát ábrázoló szentképek. Ez utóbbiak között tudhatunk egy gyönyörű, 1732 körülre datált Sasvári típusú Piéta ábrázolást, melynek restaurálása 2016 tavaszán zajlott, majd a Fáber Péter rendházban került elhelyezésre. Egyetlen barokk szobor található a gyűjteményben, ez Loyolai Szent Ignácot ábrázolja.

A 18. századi alkotásokon túl leginkább a 20. században keletkezett olajfestmények, grafikák, akvarellek dominálnak. Néhány csendélet és tájkép mellett itt is leginkább egyházi és rendi vonatkozású művekről van szó. Kiemelkedő az a tizennégy darabból álló Feszty Masa gyűjtemény, mely az Úti Boldogasszonyt négy változatban, jezsuita rendtagokat, valamint híres jezsuita szenteket (Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Rodriguez Szent Alfonz, Kláver Szent Péter, Gonzaga Szent Alajos) örökít meg. Ezeket nagy valószínűséggel maga a művésznő adományozta személyesen a rendnek, éppen ezért lényeges figyelmet fordítani az egyben tartásukra. 

A legtöbb alkotás kismesterek munkája. Ezek között megtalálható a jezsuita Bíró Ferenc, Bangha Béla, Tomcsányi Lajos és Somogyi Jenő portréja.  Rendi szempontból érdekes az a hét darabból álló, neves jezsuitákat ábrázoló portrésorozat, mely a 20. század első felében, részben jezsuita szerzetesek keze által készült.

PetrasKorunk neves művészeinek alkotásaiban szinténCsíkszentmihályi bővelkedik a gyűjtemény. A kortárs  művészeti anyagot 20. század végi, valamint 21. századi szakrális témájú festmények, grafikák, kerámia és tűzzománc munkák, szobrok és textilek alkotják. Többségük adományozás útján, eleinte Dobogókőn majd a Párbeszéd Házában rendezett kortárs időszaki kiállítások során került a jezsuiták tulajdonába. A műtárgyak jelentős része nívós kortárs művészek - úgymint Kákonyi Júlia, Petrás Mária, Szemadám György, Simon András vagy Csíkszentmihályi Róbert - alkotása.

Az előbbiekben ismertetett gyűjtemény megfelelő tárolásának kialakítása folyamatban van. Nemrégiben a Párbeszéd Házában alakítottunk ki egy képraktárt, melyben a páratartalmat egy erre alkalmas eszközzel szabályozzuk. A művészeti vagy rendi vonatkozásban értékes, ám rossz állapotban lévő alkotások restaurálása folyamatosan zajlik. A leltározás végeztével, következő lépésként pedig a műtárgyak digitális hozzáférhetőségét és kutathatóságát szeretnénk lehetővé tenni, ezzel csatlakozva a hazai egyházi műtárgyállomány központi nyilvántartásához.

A tapasztalatok szerint a gyűjtemény folyamatosan gyarapszik: kvalitásos képek, műtárgyak kerülnek elő, illetve kortárs művészeinktől újabb remekművek várhatóak. Ezáltal reményeink szerint a jezsuita művészeti gyűjtemény a szakrális műgyűjtemények élvonalába kerül.

KehelyKákonyiA képek jegyzéke: 1. Ismeretlen 18. századi festő: Sasvári Boldogasszony, olaj, vászon 2. Feszty Masa: Úti Boldogasszony, olaj, vászon, 1949 3. Petrás Mária: Madonna a Gyermekkel, kerámia 4. Csíkszentmihályi Róbert: Oltár, vörösréz, 1986 5. Kákonyi Júlia: Luca napján, színes monotípia, 2003 6. "Római kehely", aranyozott ezüst zománc díszítésekkel,1890