A sárospataki Szent Erzsébet Ház

2013. október 3-4-én a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény és a MNM Rákóczi Múzeuma Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon címmel művelődéstörténeti konferenciát rendez a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. A konferencia társszervezője a sárospataki Római Katolikus Egyházközség, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. 2013. október 3-án csütörtökön 17.30 órakor a sárospataki Szent Erzsébet Házban kiállításmegnyitó lesz, Ad majorem Dei gloriam: Jezsuita emlékek az Egri Egyházmegyében címmel. A kiállítást megnyitja P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális.

 

A konferencia programja:

2013. október 3. csütörtök

10:30-11:00 Köszöntők

                        Ft. Ternyák Csaba egri érsek

                        P. Forrai Tamás SJ  provinciális

                        Tamás Edit múzeumigazgató MNM Rákóczi Múzeuma

11:00 R. Várkonyi Ágnes: Magyarország a változások idején

11:30 Forgó András: A szerzetesség szerepe a török kiűzése utáni katolikus megújulásban

12:00-13.00 Ebédszünet

13:00 Mihalik Béla: Katolikus megújulás az egri egyházmegyében 1649-1699

13:20 Kónya Péter: Jezsuiták Eperjesen 1673-1773

13:40 H. Németh István: A kassai rekatolizáció városi polgárságot érintő kérdései.

14:00 Gyulai Éva: Jezsuiták és a hegyaljai plébániák a 17. század második felében

14:20 Hozzászólások

14:40-15:00 Kávészünet

15:00 Kilián István: Jezsuita  iskoladráma Sárospatakon

15:20 Löffler Erzsébet: A jezsuiták gyógyító tevékenysége ÉK Magyarországon

15:40 Véghseő Tamás: Jezsuiták és görögkatolikusok ÉK-Magyarországon a 17. sz. második   felében.

16:00 Maczák Ibolya: Északkelet-magyarországi jezsuita irodalom a 17. század második felében.

16:20 Nagy Kornél: Jezsuita rendházak szőlőhegy birtoklása Hegyalján a 17. század végén

17:00 Hozzászólások

17:15 Zárszó

 A konferencia ideje alatt megtekinthető a "Jezsuita évfordulók 1563 - 2013" című tabló-kiállítás.

17:30: „Ad Majorem Dei Gloriam” Jezsuita emlékek az Egri Egyházmegyében című időszaki kiállítás megnyitása a Szent Erzsébet Házban.

admin_regi_weblap küldte be időpontban