Diego Laínez és Goswin Nickel arcképe

2017-2018-ban ismét két barokk festmény restaurálására került sor a Jezsuita Gyűjteményből. Ezúttal két jezsuita általános rendfőnök, Diego Laínez és Goswin Nickel arcképének megújulására nyílt lehetőség. A képeket 2019. április 2-án 18 órától kezdődő rendezvényen mutatják be a közönségnek a Párbeszéd Házában.

Jezsuita generálisok emléke, plakát

A festmények nyilvános bemutatása alkalmából Siptár Dániel történész, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár munkatársa fog beszélni a két generális életútjáról. A két portrét Kuslér Ágnes művészettörténész mutatja be művészettörténeti szempontból, míg a restaurálás folyamatát Horváth Mátyás festő-restaurátor ismerteti. Az est házigazdája Hofher József SJ atya lesz. A programot követően a két portré is megtekinthető.

Goswin Nickel 1652. március 17-től 1664. július 31-ig a Jézus Társasága első német származású általános rendfőnöke. 1604-ben Trierben lépett be a Társaságba. Rendelkezéseiben kiemelkedő a szegénységre és hazafiságra való buzdítás. Jelentős szerepe volt abban, hogy Krisztina svéd királynő áttért a katolikus hitre. Betegsége miatt élete utolsó három évében már helyettese kormányzott.

Diego Laínez  1558. július 2-tól 1565. jan. 19-ig volt a Jézus Társasága általános rendfőnöke Loyolai Szent Ignác utódaként. 1534-ben társaival együtt Montmartre-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. Az 1562-es tridenti zsinaton, mint pápai teológus vezette a teológiai vitákat. Elérte, hogy a szerzetesrendekről szóló határozatban megnevezzék a Jézus Társaságát, ami a rend megerősítését jelentette.

admin_regi_weblap küldte be időpontban