Penészmentesítés

2022 folyamán levéltárunk a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásában (pályázati azonosító száma 208111/00036 ) fertőtlenítési, penészmentesítési feladatokat végeztetett el a Patrica és Matrica Bt. restaurátor céggel, amellyel már régóta gyümölcsözően működünk együtt.

A restaurátor fényképes beszámolója itt olvasható.

A munka a 2021-ben a levéltárban fellelhető összes penészes anyagot érintette, amelyek három csoportba sorolhatók.

  1. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának jelenlegi szegedi ingatlanjaival kapcsolatos 1990-es évekbeli jogi és üzemeltetési iratok, tervek közül 0,24 ifm iratanyag tisztítása és fertőtlenítése vált szükségessé, mivel azok a korábbi elégtelen irattári tárolás miatt eláztak és penészedni kezdtek. A fertőtlenítés után derült ki, hogy a dokumentumoknak csak mintegy fele kapcsolódik közvetlenül a szegedi ingatlanokhoz, a nagyobb részük a Jézus Társasága további ingatlanvagyonára vonatkozó kárpótlási ügyek iratanyaga szintén az 1990-es évekből.
  2. A levéltár rendezetlen anyagából a közelmúltban előkerült, mindössze 0,01 ifm vegyes penészes iratanyag (19. század, 20. század eleje) jelentősége abban áll, hogy mivel a magyarországi jezsuita rendtartományt 1909-ben állították fel, az ennél régebbi levéltári anyag korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. A három tételre terjedő anyag legfontosabb darabja a prágai nemzeti múzeumban őrzött jezsuita kéziratok jegyzéke Szittyay Dénes jezsuita rendtörténész anyaggyűjtéséből, de figyelmet érdemel egy 19. századi, szépírás tanítására szolgáló füzet is.
  3. A levéltári segédkönyvtárként működő Rendtörténeti Könyvtár két legfontosabb gyűjteményi része a Jesuitica (jezsuita szerzőjű vagy témájú magyar és nemzetközi) könyvanyag, valamint a régi könyves állomány. Az előbbi kategóriából két kötet igényelt tisztítást, valamint újrakötést annak érdekében, hogy az állomány többi részének veszélyeztetése nélkül a jövőben azzal egy helyen lehessen tárolni őket. Mindkettő használata fontos lehet a magyarországi jezsuitákra vonatkozó kutatás tágabb vonatkozásai tekintetében:

Tabulae exhibentes sedes antiquae Societatis Jesu missionum stationes et collegia 1556–1773. Provinciae Bohemiae et Silesiacae. Viennae, 1899. [a kora újkori cseh és sziléziai jezsuita intézményeket számba vevő és bemutató segédkönyv]

Aloys Kroess SJ: Inhaltsverzeichnis zu den Jesuitenakten des Wiener Hof- und Staatsarchives (Ms.) [gépiratos, nyomtatásban meg nem jelent segédlet a bécsi állami levéltárban fellelhető jezsuita iratanyaghoz]

A régi könyves állományból pedig a piarista Desericzky Ince hatalmas méretű és jelentőségű magyar őstörténeti munkájának, a „De Initiis ac Majoribus Hungarorum Commentaria...” című műnek Budán 1748-ban megjelent első kötete igényelt tisztítást és restaurálást. Ez a kötet az Unitas (Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa) és más online források tanúsága szerint a jezsuita Rendtörténeti Könyvtáron kívül mindössze két másik katolikus gyűjteményben található meg.

Az anyag elhelyezése annak megfelelően történt, hogy a továbbiakban lehetőség szerint ne fordulhasson elő újabb károsodás. Mind a levéltári, mind a könyvtári anyag savmentes dobozokban kapott helyet, leszámítva azt a két kötetet, amelyek a kutatószoba polcaira kerültek a könnyebb használhatóság érdekében. Ezen felül a levéltári anyagot a megfelelő, alapszinten rendezett fond többi része mellett helyeztük el, alapvető adatait bevezettük az adott fondhoz tartozó jegyzékbe.

Jezsuita Levéltár küldte be időpontban