Újonnan beszerzett könyvtörténeti érdekességek a Rendtörténeti Könyvtárban

Idén több értékes régi könyvvel gyarapodott könyvállományunk, ezek közül most négyet szeretnénk bemutatni. Egy kötet a jezsuiták kassai kollégiumának nyomdájában készült, a többi három a nagyszombatiban.

 

Téli nyitvatartás

Tisztelt Kutatóink!
 

2023. november 6-tól 2024. február 28-ig a téli nyitvatartási rend szerint látogatható a levéltárunk, azaz keddtől csütörtökig 10-18 óra között várjuk Önöket.

Egy lappangó freskóterv Kelényi Tibor SJ hagyatékából Jeges Ernő Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna-templomba készített freskóterve

Jeges Ernő grafikus- és festőművész 1937-ben pályázatra készítette el a Szent Anna-templom mennyezeti freskótervét, ami Kelényi Tibor jezsuita hagyatékából került elő. Terve végül nem valósult meg, de a vázlatot a vízivárosi templom 20. századi művészettörténetének fontos darabjaként tarjuk számon.

A cseh jezsuita rendtartomány 400. születésnapjára — „400 anniversarium Provinciae Bohemiae Societatis Jesu”

A cseh jezsuita rendtartomány a közép-európai régióban egyedülálló jubileumot ünnepelt 2023. szeptember 23-án: az alapítás 400. évfordulóját. A jeles alkalomból a Cseh Tudományos Akadémia Történeti Intézete és a prágai Károly Egyetem Katolikus Teológiai Tanszéke tudományos konferenciát szervezett.

Jezsuita - Pray - Kódex című tudományos konferencia az ELTE Egyetemi Könyvtárban

A konferencia négy intézmény összefogásával került megszervezésre, és olyan tudományos kérdésekre fókuszált, mint például a nagyszombati jezsuita gimnázium diáksága, a Jézus Társasága és a gyarmatbirodalmak viszonya, a volt jezsuiták sorsa a feloszlatás után, vagy Pray György munkássága.

Jezsuita témájú konferencia társszervezője a levéltárunk

1773 nyarán XIV. Kelemen pápa feloszlatta a Jézus Társaságát, rendelkezését a Magyar Királyságban Mária Terézia szeptemberben hirdette ki. Pray György jezsuita történész ebben az évben 50 esztendős volt. 2023-ban ezért a Jézus Társasága feloszlatásának 250. és Pray György születésének 300.

Nyári zárvatartás

Tisztelt Kutatóink!

Idén nyári zárvatartási időszakunk július 31-től augusztus 15-ig terjed.

Ezeken a napokon személyes és telefonos kutatószolgálatunk szünetel, az emailes megkeresésekre csak lassabban tudunk válaszolni.

Beszámoló a Jézus Társasága feloszlatásának 250. évfordulója emlékére tartott műhelykonferenciánkról

A jezsuita rend XIV. Kelemen pápa általi feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából 2023. április 21-én a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémiával közösen műhelykonferenciát rendezett.