További online könyvek (és könyvtárak) a jezsuiták történetéről