The 'Treasury' of the Hungarian Jesuits consists of Archives, Library and Art Collection. The main role in its administration is played by the Archives and Historical Library located in Budapest.
70 éve történt, hogy a kommunista államhatalom illegalitásba kényszerítette a magyarországi jezsuita provincia tagjait. Sokaknak el kellett menekülni az országból, a rendtartomány kettészakadt. 30 évvel ezelőtt forrtak ismét össze egy közösséggé az itthon maradottak és a külföldön élők.
Örömmel tájékoztatjuk a kutatóinkat, kollégáinkat és a jezsuiták története iránt érdeklődőket, hogy a kormányzati enyhítések és a vírushelyzet jelenlegi állása miatt, fenntartói jóváhagyással május 25-től a levéltárban ismét lehetőséget biztosítunk a kutatásra.
Az Arca adatbázis a magyarországi egyházi levéltárak közös segédlete, amelyben a közös katalógusok nyilvánosan elérhetőek és kereshetők. A JTMR Levéltára csatlakozott az Arcahoz alapvető fondjegyzékének feltöltésével.
A jezsuita rendet visszaállító, Sollicitudo omnium Ecclesiarum kezdetű bulla egyik, Polockban (ma Polack, Fehéroroszország) nyomtatott példánya levéltárunk iratanyagában bukkant elő. A dokumnetum keletkezéséről, rövid értelmezéséről és jelentőségéről készült összefoglaló.
Tisztelt kutatóink! Sajnálattal értesítünk mindenkit, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár a következő két hétben nem fogad látogatókat.

2019–20-ban folytatódott a jezsuiták budapesti művészeti gyűjteményében található értékes barokk festmények restaurálása. Horváth Mátyás festő-restaurátor alapos munkájának köszönhetően két 18. századi műtárgy nyerte vissza eredeti fényét.

2019 folyamán a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár folytatta a könyvállomány két évvel korábban megkezdett tervszerű bővítését.