A „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17–18. században” című NKFIH-projekt keretében 2015–2019 között három egykori jezsuita gimnázium anyakönyve került feldolgozásra, majd vált elérhetővé különálló adattárak formájában
A 2020. évben - Jézus Társasága megalapítása után 480, valamint levéltárunk újraalapítása után 29 évvel - boldog és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek.
Tisztelt Látogatóink! A Levéltár 2019. december 20. - 2020. január 5-ig zárva tart! Nyitás: 2020. január 6.
Levéltári állományunk digitalizálását 2015-ben kezdtük el. Most újabb digitalizált iratanyagokkal bővült az e-levéltári szolgáltatásunk, erről adunk közre részletesebb ismertetőt.
A budai szeminárium közel 50 éves működésének hét esztendejét öleli fel a Jezsuita Levéltár által 2019-ben árverésén megvásárolt diárium. A Diarium Collegii Szécséniani ab anno 1753–1761 nevet viselő kéziratos kötet általában rövid, 4-5 mondatos napi bejegyzésekben számol be az eseményekről.

Éppen 100 éve történt, hogy a Tanácsköztársaság intézményrendszere 1919. május végén államosította a kalocsai jezsuita gimnáziumot és annak Stephaneum elnevezésű konviktusát.

2017-2018-ban ismét két barokk festmény restaurálására került sor a Jezsuita Gyűjteményből. Ezúttal két jezsuita általános rendfőnök, Diego Laínez és Goswin Nickel arcképének megújulására nyílt lehetőség.
A Rendtörténeti Könyvtár régi könyves állományának féltett kincse az intézmény legrégebbi kötete, Laskai Osvát ferences szerzetes 1506-ban megjelent prédikációs gyűjteménye. A Quadragesimale Bigae salutis című kötetet az elzászi Hagenauban (ma Haguenau, Franciaország) adták ki.