A makkosmáriai kegytemplom az illegalitásba kényszerített jezsuita rend fontos szellemi-lelki központja volt. Történetének elengedhetetlen forrása a most kiadásra kerülő háztörténet.
A külföldön élő jezsuitákat összefogó Sectio II. történetét a missziós munka, a lelkigyakorlat-adás és a szociális tevékenységek szempontjából világítja meg a szerző.
Az emigrációban élő magyarországi jezsuiták jelentős munkát végeztek mind a lelkipásztori szolgálat, mind az oktatás-nevelés területén.

Ezúton értesítjük kedves kutatóinkat, hogy a Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár augusztus 17-29. között zárva tart. Augusztus 31-től ismételten várunk mindenkit szeretettel! A Levéltár csapata  

Jubileumi cikksorozatunk a külföldre emigrált jezsuiták történetét veszi górcső alá. Miként jött létre a viceprovincia, kik voltak az elöljárói, milyen struktúrák mentén működött - ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre próbálunk választ találni.
A Jezsuita Levéltár kiadásában, a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” (ELTE–NKFIH) munkacsoport szerzőségével megjelent a győri jezsuita gimnázium 1630 és 1773 közötti diákjainak adattára. Ennek előzményeként a kutatócsoport összeállította és 2019 szeptemberében a Hungaricana
A magyarországi Sectio I. elnevezésű viceprovinciában élő rendtagok az 1970-es évektől fokozatos enyhülést élhettek meg, az ellenük irányuló üldözés lassan kezdett megszűnni, találkozhattak egymással, és többen plébániai szolgálatot is vállalhattak.