A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának

fondjegyzéke

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára 2020 áprilisának közepén  csatlakozott az Arca (a magyarországi egyházi levéltárak közös segédlete) által lefedett intézmények sorához. Ez együtt járt a levéltár szerkezetének átalakításával is, vagyis a korábbi segédleteink – beleértve az alább található, hamarosan javításra kerülő táblázatos változatot – már nem az aktuális levéltári felépítést és jelzeteket tükrözik. A kutatóinkat ezúton is kérjük, hogy ezt követően az Arca alapján tanulmányozzák az anyagunkat, megjelenés előtt álló és jövőbeni írásaikban pedig lehetőleg már az új beosztás alapján tüntessék fel a jelzeteket.

Aktuális fondjegyzékünket keresési funkciókkal lásd

a magyarországi egyházi levéltárak közös Arcasegédletében.

A linken elérhető oldal bal szélén a levéltári struktúrában, ágrajz mentén böngészhetünk, míg a felső sávban található keresőmező (vagy a mellette lenyitható haladó keresés) segítségével  egy-egy keresőkifejezés révén hívhatók le az adatok az adatbázisból.


A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (=JTMR) Levéltárának anyagát legnagyobb részt irattartó szekrényekben, illetve savmentes szabvány (12x32x46cm) dobozokban polcokon tároljuk. Az anyag mennyiségét az alábbi táblázat az előbbiek esetében folyóméterben (=fm), az utóbbiaknál a dobozok (=d.) számában adja meg. Egy doboz átlagosan 0,12 fm iratanyagot tartalmaz.

Néhány fondról a fenti linken meg nem található további információkat olvashatnak az alábbi hivatkozásokra kattintva (régi, már nem használt jelzetekkel!)

1773 előtti kéziratok

Bóta Ernő (1854-1939)

Révay Tibor (1874-1956)

Hunya Dániel (1900-1957)

Jámbor László (1874-1963)

Godó Mihály (1913-1998)

Lukács László (1910-1998)

Héjja Gyula (1923 – 1999)