A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának

fondjegyzéke

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára 2020 áprilisának közepén  csatlakozott az Arca (a magyarországi egyházi levéltárak közös segédlete) által lefedett intézmények sorához. Ez együtt járt a levéltár szerkezetének átalakításával is, vagyis a korábbi segédleteink – beleértve az alább található, hamarosan javításra kerülő táblázatos változatot – már nem az aktuális levéltári felépítést és jelzeteket tükrözik. A kutatóinkat ezúton is kérjük, hogy ezt követően az Arca alapján tanulmányozzák az anyagunkat, megjelenés előtt álló és jövőbeni írásaikban pedig lehetőleg már az új beosztás alapján tüntessék fel a jelzeteket.

Aktuális fondjegyzékünket keresési funkciókkal lásd

a magyarországi egyházi levéltárak közös Arcasegédletében.

A linken elérhető oldal bal szélén a levéltári struktúrában, ágrajz mentén böngészhetünk, míg a felső sávban található keresőmező (vagy a mellette lenyitható haladó keresés) segítségével  egy-egy keresőkifejezés révén hívhatók le az adatok az adatbázisból.


A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (=JTMR) Levéltárának anyagát legnagyobb részt irattartó szekrényekben, illetve savmentes szabvány (12x32x46cm) dobozokban polcokon tároljuk. Az anyag mennyiségét az alábbi táblázat az előbbiek esetében folyóméterben (=fm), az utóbbiaknál a dobozok (=d.) számában adja meg. Egy doboz átlagosan 0,12 fm iratanyagot tartalmaz.

Korábbi (már nem aktuális) fondjegyzékünk – egyes fondoknál további információt tartalmazó hivatkozásokkal:

I.

1773 előtti kéziratok

3 d.

II.

A JTMR (1909–1950) iratai

 

II. 1.

A JTMR elöljáróinak és tagjainak levelezése a római elöljárókkal: xeroxmásolatok a jezsuita rend római levéltárának anyagából (Archivum Romanum Societatis Iesu, Prov. Hung.), 1909–1950

0,7 fm

II. 2.

Missziós propagandaanyag, 1930-as évek

2 d.

II. 3.

Vegyes iratok

1 d.

II. 4.

Rendházakra vonatkozó iratok

 

II. 4. 1.

Budapest (rezidencia, kollégium, 1890–1950, 1990–)

2 d.

II. 4. 2.

Budapest – Zugliget (probációs és lelkigyakorlatos ház, 1928–1950)

1 d.

II. 4. 3.

Kalocsa (kollégium, 1860–1950)

5 d.

II. 4. 4.

Pécs (kollégium, 1912–1950)

3 d.

II. 4. 5.

Szeged (kollégium, probációs ház, 1920–1950, 1991–)

47+3 d.

II. 4. 6.

Nagykapornak (rezidencia, 1858/1865–1950)

 

II. 4. 7.

Mezőkövesd (rezidencia, 1923–1950)

1 d.

II. 4. 8.

Hódmezővásárhely (rezidencia, 1936–1950, 1990–)

1 d.

II. 4. 9.

Kispest (rezidencia, 1939–1950, 1991–2009)

2 d.

II. 4. 10.

Szatmár (konviktus, 1858–1939)

1 k.

II. 5.

Kínai (támingi, majd tajvani) misszió (1922–1955–)

7 d.

   

III.

A JTMR I. szekciójára vonatkozó dokumentumok, 1950–1989

 

III. 1. 1.

Personalia

1,2 fm

III. 1. 2.

Vegyes dokumentumok

3 d.

 

 

 

IV.

A JTMR II. szekciójára vonatkozó dokumentumok, 1950–1989

 

IV. 1. 1.

A II. szekció tartományfőnökségének levéltára

4,8 fm

IV. 1. 2.

A Szolgálat folyóirat szerkesztőségének levéltára

5,2 fm

IV. 1. 3.

Ungarisches Kirchensoziologisches Institut (UKI – Wien)

20 d.

IV. 1. 3. 1.

UKI anyaggyűjtés

4 fm

IV. 1. 4.

Leuveni Collegium Hungaricum

17 d.

IV. 1. 5.

Vegyes dokumentumok

3 d.

   

V.

A JTMR 1990 utáni történetére vonatkozó dokumentumok

 

V. 1. 1.

Vegyes dokumentumok

3 d.

V. 1. 2.

OCIPE – Jezsuita Európa Iroda

8 d.

   

VI.

A JTMR tagjainak hagyatékai

 

 

1905–1950 között elhunyt tagok

 

VI. 1.

Rosty Kálmán (1832-1905)

0,25 d.

VI. 2.

Velics László (1852-1923)

0,33 d.

VI. 3.

Tomcsányi Lajos (1846-1926)

1 d.

VI. 4.

Bernhard Zsigmond (1880-1926)

0,25 d.

VI. 5.

Kostialik János (1853-1927)

0,33 d.

VI. 6.

Jablonkay Gábor (1874-1930)

1 d.

VI. 7.

Bíró Ferenc (1869-1938)

0,25 d.

VI. 8.

Bóta Ernő (1854-1939)

1 d.

VI. 9.

Bangha Béla (1880-1940)

1 d.

VI. 10.

Napholcz Pál (1901-1943)

1 d.

VI. 11.

Müller Lajos (1874-1945)

1 d.

VI. 12.

Hauer Ferenc (1874-1946)

1 d.

VI. 13.

Petz Ádám (1904-1947)

1 d.

VI. 14.

Rodenbücher István (1872–1948)

1 d.

   
 

1951–1970 között elhunyt tagok

 

VI. 15.

Vid József (1898-1952)

2 d.

VI. 16.

Somogyi Jenő (1879-1954)

0,25 d.

VI. 17.

Zborovszky Ferenc (1888-1955)

2 d.

VI. 18.

Révay Tibor (1874-1956)

1 d.

VI. 19.

Hunya Dániel (1900-1957)

4 d.

VI. 20.

Szittyay Dénes (1887-1957) rendtörténeti anyaggyűjtése

6 d.

VI. 21.

Siska István (1896-1959)

1 d.

VI. 22.

Zsíros Ferenc (1879-1961)

2 d.

VI. 23.

Lenner József (1886-1962)

1 d.

VI. 24.

Kerling János (1871-1962)

1 d.

VI. 25.

Andor Viktor (1879–1963)

1 d.

VI. 26.

Jámbor László (1874-1963)

8 d.

VI. 27.

Szarvas Miklós (1890-1965)

4 d.

VI. 28.

Gyenis András (1901-1965)

1 d.

VI. 29.

Nagyfalussy Lajos (1879-1965)

3 d.

VI. 30.

Velics Miksa (1882-1968)

1 d.

VI. 31.

Baják Mihály (1890-1968)

0,33 d.

VI. 32.

Kerkai Jenő (1904-1970)

1 d.

   
 

1971–1980 között elhunyt tagok

 

VI. 33.

Orosz András (1917-1971)

0,33 d.

VI. 34.

Lipkay István (1912-1971)

1 d.

VI. 35.

Tímár Máté (1895-1971)

2 d.

VI. 36.

Keszeg Imre (1895-1972)

1 d.

VI. 37.

Csávossy Elemér (1883-1972)

3 d.

VI. 38.

Varga László (1901-1974)

1 d.

VI. 39.

Cserepes Péter (1912-1975)

1 d.

VI. 40.

Solymár János (1923-1976)

0,5 d.

VI. 41.

Tomka Ágoston (1892-1976)

1 d.

VI. 42.

Mogyoróssy Sándor (1903-1976)

0,33 d.

VI. 43.

Kollár Ferenc (1912-1978)

3 d.

VI. 43. 1.

Kollár Ferenc egyházzenei hagyatéka

3 d.

VI. 44.

Petruch Antal (1901-1978)

2 d.

VI. 44. 1.

Petruch Antal gépiratos forrásmásolatai

3,5 fm

VI. 45.

Mócsy Imre (1907-1980)

2 d.

   
 

1981–1990 között elhunyt tagok

 

VI. 46.

Kiss László (1925-1982)

3 d.

VI. 47.

Kardas József (1895-1983)

1 d.

VI. 48.

Őry Miklós (1909-1984)

5 d.

VI. 48. 1.

Őry Miklós Pázmány-gyűjtése

3 d.

VI. 49.

Kerkai György (1906-1985)

1 d.

VI. 50.

Megyer József (1922-1986)

1 d.

VI. 51.

Polgár András (1900-1987)

4 d.

VI. 52.

Tüll Alajos (1894-1987)

1 d.

VI. 53.

Dombi József (1900-1988)

1 d.

VI. 54.

Holovics Flórián (1903-1988)

4 d.

VI. 54. 1.

Holovics Flórián történeti anyaggyűjtése

0,3 fm

VI. 55.

Szeder Mihály (1910-1990)

1 d.

VI. 56.

Kozma György (1939-1990)

0,33 d.

   
 

1991–2000 között elhunyt tagok

 

VI. 57.

Balogh Sándor (1912-1991)

1 d.

VI. 58.

Fejér József (1913-1991)

1 d.

VI. 59.

Derecskei János (1892-1993)

1 d.

VI. 60.

Tamás János (1915-1993)

1 d.

VI. 61.

Rózsa Elemér (1919-1995)

1 d.

VI. 62.

Cser-Palkovics István (1908-1996)

1 d.

VI. 63.

Liptay (Soós) Károly (1908-1997)

1 d.

VI. 64.

Pesti József (1919-1997)

2 d.

VI. 65.

Fricsy Ádám (1914-1998)

1 d.

VI. 66.

Godó Mihály (1913-1998)

3 d.

VI. 67.

Gyulai Sándor (1923-1998)

0,33 d.

VI. 68.

Lukács László (1910-1998)

3 d.

VI. 68. 1.

Lukács László gépiratos forrásmásolatai

1,6 fm

VI. 69.

Orbán Miklós (1916-1999)

1 d.

VI. 69a.

Héjja Gyula (1923 – 1999)

1 d.

VI. 70.

Békési István (1912-2000)

1 d.

   
 

2001–2010 között elhunyt tagok

 

VI. 71.

Fenyővári Antal (1915-2001)

0,5 d.

VI. 72.

Vácz Jenő (1914-2003)

2 d.

VI. 73.

Morlin Imre (1917-2003)

9 d.

VI. 74.

Morel Gyula (1927-2003)

2 d.

VI. 75.

Hauser József (1920-2004)

1 d.

VI. 76.

Cser László (1914-2004)

5 d.

VI. 77.

Pálos Antal (1914-2005)

2 d.

VI. 78.

Bóday Jenő (1912-2006)

0,33 d.

VI. 79.

Matyasovich Henrik (1923-2006) szentekkel kapcsolatos anyaggyűjtése

5,44 fm

VI. 80.

Muzslay István (1923-2007)

1 d.

VI. 81.

Békefi Sándor (1921-2008)

1 d.

VI. 82.

Bálint József (1916-2009)

3 d.

VI. 83.

Ádám János (1927-2010)

1 d.

   
 

2011 után elhunyt tagok

 

VI. 84.

András Imre (1928-2011)

8 d.

VI. 85.

Szilas László (1927-2012)

13 d.

   
 

Élő tagok

 

VI. 86.

Miklósházy Attila (1921-)

1 d.

VI. 87.

Beöthy Tamás (1927-)

2 d.

VI. 88.

Nemesszeghy Ervin (1929-)

2 d.

 

 

 

VII.

Vegyes iratok, gyűjtemények

 

VII. 1.

Rendtörténeti vonatkozású vegyes anyaggyűjtés

6 d.

VII. 2.

Vegyes, elsősorban lelkiségi témájú, nagyrészt ismeretlen szerzőjű kéziratok

8 d.

VII. 3.

Ereklyék, érmék, kitüntetések

2 d.

VII. 4.

Fényképgyűjtemény

20 d.

VII. 5.

Kardos Klára (1920–1984) hagyatéka

1 d.

VII. 6.

Pompéry Aurél (1868–1935) hagyatéka

1 d.

VII. 7.

KALOT (1990-)

1 d.

VII. 8.

Hontváry Miklós (1925–2011) hagyatéka

6 d.