A Levéltár a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának (és jogelődjeinek) működésére, intézményeire (egyházi és világi műveire), valamint tagjaira vonatkozó, maradandó értékű levéltári forrásokat gyűjt és őriz.

Hivatalos neve: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára (JTMRL)