Könyvtár

A Rendtörténeti Könyvtár a Levéltár segédkönyvtáraként működik. Gyűjtőkörébe elsősorban a "jesuitica" könyvanyag tartozik, azaz a (magyar és külföldi) jezsuita szerzők művei, a Társasághoz kötődő folyóiratok, valamint a jezsuitákról szóló, főleg történeti jellegű írások. Emellett azonban általános egyháztörténeti és hagiográfiai köteteket, valamint releváns történeti kézikönyveket, monográfiákat és forráskiadványokat is gyűjt. Viszonylag kiterjedt a régi könyves (1850 előtti köteteket tartalmazó) állománya is.