VI. 26.

Jámbor László

(1874 – 1963)

Jámbor (1907-ig Jambrekovits) László az ausztriai St. Andräban, majd Pozsonyban tanult. Az önálló Magyar Rendtartomány első évtizedeinek legmarkánsabb lelkipásztora volt. Kalocsán kezdte működését mint hitszónok és lelkipásztor, később a népmissziók főnöke lett és lelkigyakorlatok adója. Újra Szatmár következett,ahonnan megalapította a Kis könyvtár katholikus hívek számára című sorozatot. 1917-23-ban a népmisszionáriusok vezetője és keresett gyóntató. Utána három év alatt felépítette Mezőkövesden a Jézus Szíve templomot. 1928-tól a Manréza lelkigyakorlatos ház első igazgatója lett. 1936-tól újra Mezőkövesden dolgozott. 1939-től Kispesten építette a Jézus Szíve templomot, ahol 1949-ig házfőnök volt. 1950-ben a budapesti rendházból hurcolták el Kisvárdára. Szabadulása után rokonainál lakott, és a következő évben a pannonhalmi szociális otthonba vonult vissza.

A 2-5. dobozban található beszédeit Jámbor László maga osztotta be római számokkal ellátott rendszerbe. Két feljegyzése maradt erről a beosztásról, amely a 8. dobozban található Szentbeszédek címjegyzéke címet viselő füzetében található. Az alább látható számozást és a levéltári rendbe való beosztásukat a második, bővebb rendszer alapján végeztük el. A beszédek egy része összekeveredett a levéltárba kerülést megelőzően, az eredeti rend helyreállítása nem lehetséges. Ezeknek a beszédeknek a nagy része az 5. és 6. dobozban találhatóak.

8 doboz

 

1. d.       Személyes iratok                                                                                           1892 – 1963

                Levelezés                                                                                          (1912)   1931 – 1963

                Emlékeim I – IV. (Önéletrajz)

                Fényképek

2. d.       IX. Jézus Szíve

                X. Kongregációk

                XI – XII. Lelkigyakorlat

3. d.       XI – XII. Lelkigyakorlat

                XIV. Missziós beszédek

                XVI. Oltáriszentség

                XVII. Papi konferenciák

4. d.       XX – XXI. Silva rerum

                XXIII. Szentek

5. d.       XXIV. Szűz Mária

                XXVI. Ünnepek

                Vegyes beszédek

6. d.       Vegyes beszédek

7. d.       Kéziratok

                               I. Kell-e vallás?

VII. Van-e bűn?

X. Lesz ítélet

XII. Isten irgalmának képeskönyve

XIII. Az Oltáriszentség szívünk kincse

XV. A nyelv bűnei

XVI. A felebarát és az ellenség szeretet

XIX. Jézus Szíve, éltető erőnk

XXV. A mezőkövesdi ragyogó a máglyán

8. d.       Beszédfüzetek I-II, V-VI.                                                                               1912 – 1960

                Beszédfüzet (szám nélkül)                                                                        1945 – 1951

                Vegyes szentbeszédek                                                                                1911 – 1937

                Sajtóanyag gyűjtés                                                                                       1906 – 1932

                Beszédjegyzékek (3 füzet)