VI.19.

Hunya Dániel

(1900 – 1957)

Az ausztriai Feldkirchben lépett a Társaságba. Onnan még novicius korában hazajött Szegedre. Tanulmányainak nagy részét gyenge egészsége miatt magánúton végezte. Budapesten szentelték pappá 1928. júl. 26-án. 1930-tól 1950-ig a szegedi egyházmegyeközi szeminárium lelkivezetője volt. Attól kezdve állandóan betegeskedett. 1955-ben letartóztatták és a Bp-Gyűjtőfogház kórházába szállították. P. Hunya országos hírű papnevelő volt. Sokat tett a magyar papság  lelki és szellemi képzésének emelésére. 1948-ban megalapította a Papi lelkiség című folyóiratot, mellyel a világi és szerzetespapság legjobbjai működtek közre.

A fennmaradt levéltári anyag nagy részét írásai és két életrajzi gyűjtés alkotja (Klemm Nándor, Vass József). Az elmélkedések, írások főként P. Hunya szegedi és érdi működéséhez kapcsolódnak. Az életrajzi adatgyűjtő Vass József kevermesi apát-plébános, akinek P. Hunya a spirituálisa volt, hagyatéka, lelki naplói is bekerültek az iratanyaggal együtt. Ezt mint P. Hunya Dániel életrajzi adatgyűjtőjének hagyatékát is itt helyeztük el, mert ebben is többször fordulnak elő a jezsuita spirituálissal kapcsolatos feljegyzések. Az iratok egy részéhez a 8. dobozban található Vass-féle lajstrom, anyagleírás („Eligazítás”) nyújt támpontot.

10 doboz   1. d.       Publikációk (fénymásolat) 2. d.       Publikációk (fénymásolat, gépirat) 3. d.       Publikációk (fénymásolat, gépirat) Imádságok 4. d.       Elmélkedések, írások 5. d.       Elmélkedések, írások 6. d.       Lelkigyakorlatok (K1 – K6)                                                                          1941 – 1949 Vegyes írások (V1 – V6) Papi Lelkiségbe írt cikkek Erzsébet anyához írt levelek 7. d.       Életrajz (Klemm Nándor) Visszaemlékezések Hunya Dánielre 8. d.       Életrajzi adatgyűjtés (Vass József) Adatgyűjtések lajstroma („Eligazítás”) 9. d.       Vass József lelki naplói                                                                                1959 – 1978 10. d.     Vass József lelki naplói                                                                                1979 – 1985 Vass József vegyes feljegyzései