JEZSUITA OKTATÁS KÖZÉP-EURÓPÁBAN A NAGYSZOMBATI EGYETEM ÉS GIMNÁZIUM PÉLDÁJÁN című konferencia plakátja

Örömmel adjuk tudtára mindenkinek, hogy a Kora Újkori Jezsuita Iskoláztatás Kutatócsoport (amellyel a levéltárunk aktív és gyümölcsöző munkakapcsolatban áll) 2021. április 22-én online konferenciát tart a 17-18. századi jezsuita oktatásról. A tanácskozás központi témája a nagyszombati jezsuita oktatási intézmények (az egyetem és főleg a gimnázium) diákságának átfogó és összehasonlító vizsgálata, melynek terén mára a kutatócsoport komoly eredményeket ért el. Meghívó

A jövő csütörtökön 9-16 óra között tartott programban több mai vagy korábbi levéltári munkatársunk is megszólal majd.

Minden érdeklődőnek szeretettel ajánljuk az eseményt, amely a Microsoft Teams felületén követhető, ezen a linken: https://teams.microsoft.com/.../19.../1617816450956...
 
A konferencia programja a következőképpen alakul:


Délelőtt

9.00 Köszöntő
9.10 Kádár Zsófia: Intézményi keretek: az osztrák jezsuita rendtartomány a 17. században
09.40 Siptár Dániel: Olajág és írótoll – a Jézus Társasága Magyarországon a feloszlatást megelőző kilenc évtizedben
10.10 Fazekas István: Katolikus egyházi intézmények Nagyszombatban
10.40 Szünet
11.00 Szögi László: A nagyszombati egyetem újonnan elkészült hallgatói adatbázisa
11.30 Tóth Krisztina: A nagyszombati egyetem tanári adatbázisa
12.00 Ebédszünet


Délután

13.00 Viskolcz Noémi: Az Esterházyak és Nagyszombat
13.30 Ternovácz Bálint: Nagyszombati középiskolai diákság középiskolai adatbázisa
14.00 Tusor Péter: A jezsuita gimnáziumi adatbázis és a kora újkor kutatás új távlatai (A költő Gyöngyösi példája)
14.30 Szünet
14.45 Szekér Barnabás: A szomszédvár: a nyitrai piarista kollégium a 18. században
15.15 Kökényesi Zsolt: Megközelítések a székelyudvarhelyi jezsuita gimnázium diákságához (1689–1773)
15.45 Zárszó

 
 
 
 
Jezsuita Levéltár küldte be időpontban