A Jezsuiták Magyarországon című könyv

Szeptember 7-én, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya védőszentjeinek – a kassai vértanúknak – ünnepén jelent meg a Jezsuiták Magyarországon - a kezdetektől napjainkig című kötet, amely a Társaság közel fél évszázados hazai történetét mutatja be. A rendalapító megtérésére és szentté avatására emlékező 2021–2022-es Szent Ignác-év jó alkalmat kínált a visszatekintésre és összegzésre. Mert bár számos publikáció létezik a magyarországi jezsuiták történetéről, olyan kötet mindeddig nem látott napvilágot, amely ennek a történetnek az eseményeit összegyűjtené, és összefüggéseiben láttatná.

Jelentős jezsuita misszionáriusok a 16. század közepétől a 17. század végéig - térkép

A könyv írásakor és szerkesztésekor fontos szempont volt, hogy ne csupán a hozzáértő történész szakembereknek készüljön, hanem szélesebb olvasóközönséghez szóljon. Mindazokhoz, akik valamilyen módon kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, a Jézus Társaságához, vagy egyszerűen csak érdekli őket az a rendkívül gazdag szellemi, lelki és kulturális örökség, amit a jezsuiták az utókorra hagytak.

Kötetünket alapvetően kronologikus szempontok alapján építettük fel. A Jézus Társasága magyarországi megtelepedésétől napjainkig tartó eseményeket időrendi sorrendben fűztük össze, és besoroltuk olyan nagy korszakokba, amelyek többé-kevésbé keretbe fogják az egyes időszakok folyamatait. Lapozz bele!

Oldalpár a Jezsuiták Magyarországon című könyvből

A Jézus Társasága hazai múltját bemutató kötet története körülbelül nyolcvan évvel ezelőtt kezdődött. A Jezsuita Levéltár alapításakor ugyanis nem csupán az iratanyag összegyűjtése, rendezése és megőrzése volt a cél, hanem a múlt elmesélése, hozzáférhetővé tétele is. Számos történész-generáció szorgos munkája alapozta meg, építette fel azt a történeti tudást, amit ma könyv formájában vehet kezébe az olvasó.

Oldalpár a Jezsuiták Magyarországon című könyvben

Az itthoni jezsuitákról szóló információk tárháza óriási, ezért ebben a tudományos ismeretterjesztő könyvben a legfontosabb eseményeket, történéseket, a legmeghatározóbb személyiségek életútját villantjuk fel. Ám ha valaki szeretne jobban elmélyülni valamelyik témában, reményeink szerint annak is segítségére lesz e könyv – az ajánlott szakirodalom révén például –, hogy megtalálja és bebarangolja a maga útját.

Oldalpár a Jezsuiták Magyarországon című könyvben

Huszonnyolc szerző - neves történészek és jezsuiták együtt, köztük levéltárunk munkatársai - két szerkesztő, két tipográfus és számtalan más szakember lelkes és odaadó munkája tette lehetővé, hogy ezt a történetet sok-sok képpel, térképpel, infografikával, ábrával, rajzzal "fűszerezve" el tudjuk mesélni. Nagy öröm volt számunkra megtapasztalni, ahogy az ezernyi színes szálból-történetből végül összeállt az elbeszélés szövete. Reméljük, hogy e könyv lapozgatása az olvasó számára is hasonló örömet tud szerezni.

Jezsuita Levéltár küldte be időpontban