Nyitott könyv

2019 folyamán a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár folytatta a könyvállomány két évvel korábban megkezdett tervszerű bővítését. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a nyugat-európai jezsuita történeti szakirodalom legfontosabb munkáit szisztematikusan beszerezzük és ezáltal intézményünk a legújabb kutatási eredményekkel és tudományos információkkal naprakész legyen. A mindenkori gyarapodásról a továbbiakban is rendszeresen hírt adunk, hogy a Társaság történetét kutató, vagy az az iránt érdeklődő olvasóközönség figyelmét egyre jobban ráirányítsuk a közelmúlt történettudományos vizsgálódásainak és reflexióinak eredményeire. A 2019-es költségvetés az alábbi művek beszerzését tette lehetővé.

admin_regi_weblap küldte be időpontban