A rendszerváltás felé: a Sectio I. utolsó évtizedei (1970–1990)

A magyarországi Sectio I. elnevezésű viceprovinciában élő rendtagok az 1970-es évektől fokozatos enyhülést élhettek meg, az ellenük irányuló üldözés lassan kezdett megszűnni, találkozhattak egymással, és többen plébániai szolgálatot is vállalhattak.

Home

The 'Treasury' of the Hungarian Jesuits consists of Archives, Library and Art Collection. The main role in its administration is played by the Archives and Historical Library located in Budapest.

Örvényben – magyarországi jezsuiták a szétszóratástól az újraegyesülésig

70 éve történt, hogy a kommunista államhatalom illegalitásba kényszerítette a magyarországi jezsuita provincia tagjait. Sokaknak el kellett menekülni az országból, a rendtartomány kettészakadt. 30 évvel ezelőtt forrtak ismét össze egy közösséggé az itthon maradottak és a külföldön élők.

Május 25-től ismét fogad kutatókat a jezsuita levéltár

Örömmel tájékoztatjuk a kutatóinkat, kollégáinkat és a jezsuiták története iránt érdeklődőket, hogy a kormányzati enyhítések és a vírushelyzet jelenlegi állása miatt, fenntartói jóváhagyással május 25-től a levéltárban ismét lehetőséget biztosítunk a kutatásra.

Levéltárunk fondjegyzéke elérhető a „Magyarországi egyházi levéltárak közös levéltári segédletében”

Az Arca adatbázis a magyarországi egyházi levéltárak közös segédlete, amelyben a közös katalógusok nyilvánosan elérhetőek és kereshetők. A JTMR Levéltára csatlakozott az Arcahoz alapvető fondjegyzékének feltöltésével.

Sollicitudo omnium Ecclesiarum. A szavak, amelyek újra életre keltették a Jézus Társaságát

A jezsuita rendet visszaállító, Sollicitudo omnium Ecclesiarum kezdetű bulla egyik, Polockban (ma Polack, Fehéroroszország) nyomtatott példánya levéltárunk iratanyagában bukkant elő. A dokumnetum keletkezéséről, rövid értelmezéséről és jelentőségéről készült összefoglaló.

Rendkívüli zárvatartás

Tisztelt kutatóink! Sajnálattal értesítünk mindenkit, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár a következő két hétben nem fogad látogatókat.

Újabb restaurált barokk festmények a gyűjteményben

2019–20-ban folytatódott a jezsuiták budapesti művészeti gyűjteményében található értékes barokk festmények restaurálása. Horváth Mátyás festő-restaurátor alapos munkájának köszönhetően két 18. századi műtárgy nyerte vissza eredeti fényét.