Megnyílt a Campus Akademie Bécsben: a régi jezsuita kollégium épülete újra a tudományok művelését szolgálja

Kádár Zsófia

Jezsuita szempontból is fontos, tudománytörténeti jelentőségű nap volt Bécsben 2022. május 11.

A „Campus Akademie”, a régi kollégium felújított belső udvara

Az Osztrák Tudományos Akadémia alapításának 175. évfordulóján átadták az állami tulajdonú, az akadémia által használt és céljaira évtizedes munkával felújított bécsi épületegyüttest a Dr.-Ignaz-Seipel-Platzon. A Campus Akademie néven újonnan felavatott és részben a nagyközönség számára is megnyitott épület nem más, mint a jezsuiták 17–18. századi hatalmas kollégiumépülete, amely egykor az Egyetemi templom melletti nagy létszámú rendháznak, gimnáziumnak, magának az egyetemnek és diákszállásoknak is helyet adott. A tér másik oldalán az egyetem céljaira a 18. század közepén épült barokk épület, ma az akadémia főépülete is renováláson esett át.

Barokk könyvtárterem eredeti mennyezetfreskóval és modern berendezéssel

A munkálatok összességében ötvözni igyekezték a történelmi örökség megőrzését és a használati szempontokat: elsősorban az akadémián folyó jelenlegi kutatásoknak volt szükséges helyet, irodákat, előadótermeket biztosítani. Másfelől a múlt iránt is érzékeny módon a tudomány egykori jezsuita fellegvárának bizonyos tereit eredeti funkciói szerint hasznosították. Így a jezsuita kollégium 18. századi könyvtártermét, amelynek berendezése a Jézus Társasága 1773-as feloszlatása után teljesen elkallódott, ismét könyvtári olvasóteremmé alakították. A modern könyvespolcok az eredeti, tagolt, belső galériás barokk polcrendszert idézik, kurrens könyvtári kutatómunkának és kamarakiállításnak adnak helyet.

A jezsuita Egyetemi templom a régi kollégium homlokzatával (az akadémia főépületének tetőteraszáról)

Az épület egy részét, az ugyancsak felújított, templomhoz közelebbi, déli szárnyat jelenleg a bécsi jezsuita közösség használja, amely 2021 óta a német nyelvterületen létrehozott Közép-Európai Jezsuita Provincia rendháza. Itt kapott modern és szakszerű helyet a jezsuiták saját könyv- és kéziratgyűjteménye, amely az új rendtartomány létrejötte óta a müncheni központi levéltár fiókintézményeként működik. A renoválás a rendház területén tovább folyik, ami 2022 őszéig nem teszi lehetővé a könyv- és levéltár használatát, de a jezsuita közösség élete, kulturális és lelki programjai, rendezvényei zavartalanok.

A felújított akadémiai épületek legszebb belső tereit 2022. május 15-én szakértők mutatták meg a nagyközönségnek is: egyebek mellett a felújítási projekt vezetője (a Bundesimmobiliengesellschaft részéről), Clemens Novak, továbbá a barokk jezsuita építészet jeles osztrák szakértője, az akadémia tudományos munkatársa, Herbert Karner

A könyvtárterem mennyezetfreskója (részlet), a teológia tudományának allegóriája

művészettörténész tartott vezetéseket. A résztvevők az akadémiai főépület késő barokk termei — az egykor a teológiai kar előadótermeként használt Keresztelő Szent János-terem és a díszterem — mellett a régi jezsuita kollégium árkádos belső udvarát és a régi-új könyvtártermet is megcsodálhatták. Az érdeklődők előtt nyitott udvart, a könyvtárban berendezett kiállítást és az akadémia főépületében működő kis múzeumot a Bécsbe látogatók, és kifejezetten a jezsuita múlt iránt érdeklődők számára feltétlenül ajánlott meglátogatni!

hivatkozás