Nyomtatásban is megjelent a győri jezsuita gimnázium 1630–1773 közötti diákjainak adattára

A Jezsuita Levéltár kiadásában, a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” (ELTE–NKFIH) munkacsoport szerzőségével megjelent a győri jezsuita gimnázium 1630 és 1773 közötti diákjainak adattára. Ennek előzményeként a kutatócsoport összeállította és 2019 szeptemberében a Hungaricana

A rendszerváltás felé: a Sectio I. utolsó évtizedei (1970–1990)

A magyarországi Sectio I. elnevezésű viceprovinciában élő rendtagok az 1970-es évektől fokozatos enyhülést élhettek meg, az ellenük irányuló üldözés lassan kezdett megszűnni, találkozhattak egymással, és többen plébániai szolgálatot is vállalhattak.

Home

The 'Treasury' of the Hungarian Jesuits consists of Archives, Library and Art Collection. The main role in its administration is played by the Archives and Historical Library located in Budapest.

Örvényben – magyarországi jezsuiták a szétszóratástól az újraegyesülésig

70 éve történt, hogy a kommunista államhatalom illegalitásba kényszerítette a magyarországi jezsuita provincia tagjait. Sokaknak el kellett menekülni az országból, a rendtartomány kettészakadt. 30 évvel ezelőtt forrtak ismét össze egy közösséggé az itthon maradottak és a külföldön élők.

Május 25-től ismét fogad kutatókat a jezsuita levéltár

Örömmel tájékoztatjuk a kutatóinkat, kollégáinkat és a jezsuiták története iránt érdeklődőket, hogy a kormányzati enyhítések és a vírushelyzet jelenlegi állása miatt, fenntartói jóváhagyással május 25-től a levéltárban ismét lehetőséget biztosítunk a kutatásra.

Levéltárunk fondjegyzéke elérhető a „Magyarországi egyházi levéltárak közös levéltári segédletében”

Az Arca adatbázis a magyarországi egyházi levéltárak közös segédlete, amelyben a közös katalógusok nyilvánosan elérhetőek és kereshetők. A JTMR Levéltára csatlakozott az Arcahoz alapvető fondjegyzékének feltöltésével.

Sollicitudo omnium Ecclesiarum. A szavak, amelyek újra életre keltették a Jézus Társaságát

A jezsuita rendet visszaállító, Sollicitudo omnium Ecclesiarum kezdetű bulla egyik, Polockban (ma Polack, Fehéroroszország) nyomtatott példánya levéltárunk iratanyagában bukkant elő. A dokumnetum keletkezéséről, rövid értelmezéséről és jelentőségéről készült összefoglaló.

Rendkívüli zárvatartás

Tisztelt kutatóink! Sajnálattal értesítünk mindenkit, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár a következő két hétben nem fogad látogatókat.