Új könyvek a rendtörténeti könyvtár polcain. Ízelítő a kurrens jezsuita történeti szakirodalomból

2019 folyamán a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár folytatta a könyvállomány két évvel korábban megkezdett tervszerű bővítését. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a nyugat-európai jezsuita történeti szakirodalom legfontosabb munkáit szisztematikusan beszerezzük és ezáltal intézményünk a legújabb kutatási eredményekkel és tudományos információkkal naprakész legyen. A mindenkori gyarapodásról a továbbiakban is rendszeresen hírt adunk, hogy a Társaság történetét kutató, vagy az az iránt érdeklődő olvasóközönség figyelmét egyre jobban ráirányítsuk a közelmúlt történettudományos vizsgálódásainak és reflexióinak eredményeire. A 2019-es költségvetés az alábbi művek beszerzését tette lehetővé.

A győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnáziumok anyakönyvei a 17-18. században

A „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17–18. században” című NKFIH-projekt keretében 2015–2019 között három egykori jezsuita gimnázium anyakönyve került feldolgozásra, majd vált elérhetővé különálló adattárak formájában a Hungaricana közös keresőoldalán.

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok_JezsuitaGimnaziumokDiakjai/

Tovább olvasom

Újévi üdvözlet

A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár új igazgatójaként, illetve minden munkatársam nevében köszöntöm a kedves kutatóinkat, olvasóinkat és a jezsuiták története iránt érdeklődőket!

A 2020. évben – Jézus Társasága megalapítása után 480, valamint levéltárunk újraalapítása után 29 évvel – boldog és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek.

2019 végén, bő 8 év után Mihalik Béla Vilmos igazgató távozott az intézményünk éléről, akinek ezúton is köszönjük áldozatos munkáját, jelentős eredményeit, valamint a belénk – eddigi munkatársaiba – vetett bizalmát. Hálásak vagyunk, hogy oly sokat tanulhattunk tőle, és hogy a kollegialitáson túl is barátságába fogadott minket. Kívánjuk, hogy további munkásságát is sikerek kísérjék. Törekszünk rá, hogy a még Lukács László SJ és különösen Molnár Antal által megalapozott, majd az általa folytatott levéltári és gyűjteményi munkához méltón dolgozzunk és szolgáljunk a továbbiakban. Ezután is igyekszünk fenntartani a korábbi szakmai színvonalat, sőt lehetőség szerint még tovább fejleszteni az intézményt, hogy a kutatóink munkáját minél inkább megkönnyíthessük, illetve akár új kutatások elindulását is előidézhessük. Nem utolsósorban célunk, hogy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának apostoli munkáját a magunk eszközeivel és módszereivel minél jobban segítsük.

A. M. D. G.

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király […] Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében” – válaszolták. (Mt 2, 1-5)

Módosult nyitvatartási időnkben (és előzetes időpont-egyeztetés után) mi is szeretettel várunk minden kedves bölcset, kutatót, érdeklődőt a gyűjteményünkbe, és reményeink szerint a főpapokhoz és írástudókhoz hasonlóan pontos tájékoztatást nyújtunk majd a számukra Jézus Társasága történetével kapcsolatban.

2020. január 6-án, Vízkereszt napján

Siptár Dániel igazgató

valamint az intézmény munkatársai: Boda Attila, Szabó Zsófia, Szokol Réka és Kaffka Péter

 

Jezsuita források a világhálón

A Jezsuita Levéltár még 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával digitalizálta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán a külföldre menekült magyar jezsuiták, vagyis a Sectio II. 1948–1957 közötti iratanyagát, amelyet ingyenesen elérhetővé tett egy e-levéltári szolgáltatás keretében. Azóta újabb digitalizált iratanyagokkal bővült az e-levéltári szolgáltatás, erről adunk közre most részletesebb ismertetőt.

Tovább olvasom

A hónap dokumentuma: a budai szeminárium diáriuma (1753–1761)

333 éve, 1686. szeptember 2-án szabadult fel 145 év török uralom után Buda, a Szent Liga egyesült európai keresztény seregeinek két és fél hónapos ostromát követően. A jezsuiták hamarosan megkezdték lelkipásztori szolgálatukat, 1687. március 19-én Széchényi György érsek pedig gazdag alapítványt tett egy budai akadémia, nemesi konviktus és szeminárium létrehozására, amelyeket a jezsuiták vezetésére bízott. A budai szeminárium 1753–1761 közötti diáriumát 2019. júliusában tudta a Jezsuita Levéltár megvásárolni egy aukción, így most ezt mutatjuk be a hónap dokumentuma sorozatunkban.

Tovább olvasom

A hónap dokumentuma: Lafranco István naplójegyzetei 1919-ből

Éppen 100 éve történt, hogy a Tanácsköztársaság intézményrendszere 1919. május végén államosította a kalocsai jezsuita gimnáziumot és annak Stephaneum elnevezésű konviktusát. Levéltárunk e hónapban bemutatásra kerülő kincse egy vékony kéziratos kötet Lafranco István jezsuita, kalocsai konviktusi prefektus naplójegyzeteivel, amely ezeket az eseményeket első kézből tárja az olvasója elé. A JTMR Levéltárban őrzött dokumentum Szittyay Dénes SJ gyűjteményében maradt fenn „A kalocsai Kollégium feloszlatása 1919-ben a kommunizmus idején” címmel, a javítások jellege alapján azonban minden bizonnyal a szerző saját kezűleg írt példányának utólag összefűzött, bekötött és címmel ellátott változatáról van szó.

Tovább olvasom

A hónap dokumentuma: Laskai Osvát nagyböjti prédikációs gyűjteménye

A Rendtörténeti Könyvtár régi könyves állományának féltett kincse az intézmény legrégebbi kötete, Laskai Osvát ferences szerzetes 1506-ban megjelent prédikációs gyűjteménye. A Quadragesimale Bigae salutis című, nagyböjti beszédeket tartalmazó kötetet az elzászi Hagenauban, azaz a Német-Római Császárság egyik birodalmi városában (ma Haguenau, Franciaország) adták ki.

Tovább olvasom