Az egykori egri jezsuita gimnáziumban működött Mária Kongregáció évkönyve és számadáskönyve

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2015 első félévi pályázatának támogatásával újabb kötet egyedi restaurálására kerülhetett sor a Jezsuita Levéltárban. Az egykori egri jezsuita gimnáziumban működött Mária Kongregáció évkönyvének és számadáskönyvének restaurálását ismét a Pre-Con Kft munkatársai végezték kimagasló szakértelemmel.

Belső oldalak

A keresztény csapatok 1687 decemberében szabadították fel az ősi püspöki székhelyt, Egert a 91 esztendőnyi oszmán hódoltság alól. A városban hamarosan több szerzetesrend is letelepedett, köztük a jezsuiták is, akik hamarosan megnyitották egri iskolájukat is Fenesy György egri püspök és Széchényi György esztergomi érsek támogatásával. A gimnázium diákságának számára létrehozták a Sarlós Boldogasszonyról (az Erzsébetet látogató Szűz Máriáról) nevezett Mária Kongregációt, amely a gimnáziumi ifjúság vallásos nevelésének elmélyítését szolgálta, de a korszakban egyfajta szociális hálót és hátteret is biztosított. A Kongregációnak egyedülálló módon fennmaradt egy kötetben az évkönyve és számadáskönyve, amelyen keresztül nemcsak a Kongregáció és a gimnázium életébe, hanem az újjászülető barokk Eger mindennapjaiba is betekintést nyerhetünk.

A kötet oldalai

A kötet kötése napjainkra teljesen elpusztult, jellegére csupán a gerincen található bőrborítás foszlányai és a kötészeti jellegzetességek utaltak. A lapok anyaga ugyan jó megtartású volt, de az évszázadok során vízfoltos lett. A kötés nélküli könyvtest fokozottan veszélyeztetettnek minősült, mivel a lapokat nem védte semmi a környezeti behatástól. A savas tinta azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy idővel tintamarás kezdődik, amely az írott részek megsemmisüléséhez vezetett volna.

címoldal

A restaurátorok a munka kezdetekor a gerinc megtisztítása után a kötetet ívekre, majd lapokra bontották. Ezt követte a tisztítás: A gerinc ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú ragasztóval való felduzzasztás után, mechanikusan történt. A papíranyag száraz tisztítását ecsettel és radírporral végezték. A lapok kimosásánál meleg vizes áztatást alkalmaztak, felületaktív anyag felhasználásával. Ezt követően a lapokat savtalanították, majd szárítást követően azok sérüléseit kézi javítással, japán papír felhasználásával javították.

Az újraalakított íveket az eredeti módon fűzték fel, az eredeti kötés szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva. Végül a kötet korához és jellegéhez illő, új papírtáblás egészbőr kötést készítettek, amelyet vaknyomással díszítettek korabeli analógiák alapján.

Az így újjászületett és restaurált kötet immár biztonságosan kezelhető, raktározása és kiállítása biztonságossá vált. A kötet restaurálás utáni elhelyezése különálló savmentes dobozban, levéltári raktárban, megfelelő és rendszeresen ellenőrzött állományvédelmi körülmények között történik.

 A restaurálási szakmai beszámoló letölthető INNEN.

admin_regi_weblap küldte be időpontban