A jezsuiták levéltári hagyatéka az erdélyi plébániák gyűjteményeiben

A jezsuita rend XIV. Kelemen pápa általi feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia 2023. április 21-én műhelykonferenciát rendezett, melynek célja annak feltérképezése volt, hogy a feloszlatás során sokfelé szétszóródott 18. századi jezsuita levéltári anyagból mit őriznek az egyes egyházi (és nagyobb világi) gyűjtemények a Kárpát-medencében. Bernád Rita-Magdolna, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Érseki és Főkáptalani Levéltárának igazgatója az alábbiakban foglalta össze az erdélyi plébániák gyűjteményeiben fellelhető jezsuita anyagok főbb tulajdonságait és lelőhelyét.

Szerző
Bernád Rita-Magdolna
Kategória
Műhelykonferencia anyaga