Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae

A jezsuita provinciánként évente összeállított személyi katalógusok, illetve az ezeknél részletesebb, háromévenként lejegyzett triennális katalógusok a Társaság központi, római levéltárában (Archivum Romanum Societatis Iesu) maradtak fenn. A mindenkori rendtagokról a személyi katalógusok alapján a legfontosabb életrajzi adatokat, illetve az életút állomásait ismerhetjük meg: név, rendi státus (pater, coadiutor temporalis, scholasticus, novitius), náció, születési dátum és hely, a belépés, fogadalomtétel, pappá szentelés, halálozás és/vagy a rendből való elbocsátás adatai (hely, dátum), tanulmányok helyszínei és évei, tercia probáció éve és helye, a renden belüli tisztségek (papok esetén pl. gimnáziumi tanító, egyetemi tanár, hitszónok, katekista, gyóntató, spirituális atya, társulati elöljáró, misszionárius, gazdasági vezető; segítőtestvérek esetén pl. kapus, bevásárló, szakács, éléstár-felügyelő, szabó, számtartó, sekrestyés, mosodás, ruhatár őre, felszolgáló, az utazó rendtagok kísérője, beteggondozó), szolgálati helyek (rendházak) és évek. Az osztrák provincia 1773 előtti katalógusai kéziratosak, de azokat teljes egészében publikálta Lukács László SJ rendtörténész: Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., I. 1551–1600. II. 1601–1640. III. 1641–1665. IV. 1666–1683. V. 1684–1699. VI. 1700–1717. VII. 1718–1733. VIII. 1734– 1747. IX. 1748–1760. X. 1761–1769. XI. 1770–1773. Index. Coll. et ed. Ladislaus LUKÁCS. Romae, Institutum Historicum S. I., 1978–1995.

Szerző
Lukács László