A pozsonyi jezsuita gimnázium diáksága. Anyakönyvi adattár (1637/1650–1773)

A jezsuiták a kora újkori Magyarországon és Erdélyben a katolikus egyházi középoktatásban kulcsszerepet játszottak. Pozsonyban, az ország akkori fővárosában Pázmány Péter esztergomi érsek 1626-ban alapított jezsuita kollégiumot, amelynek gimnáziuma 1627 novemberétől működött. A diákok névsorát őrző anyakönyv 1650-től maradt ránk, és mintegy 19402 tanuló nevét őrzi egészen a Jézus Társasága 1773. évi feloszlatásáig. Az 1637 és 1646 közötti időszak diákjairól töredékes képünk van: az iskola vallásos társulatának tagkönyve 322 kongregációs tag adatait tartotta fenn. Adattárunk e kis híján húszezer tanulóról részletes képet ad: a diákok adatait (név, évfolyam, náció, származási hely, társadalmi státus, felekezet és életkor) egymás alá rendezve, az első beiratkozás sorrendjében közöljük. Az országos jelentőségű, átlagosan évi több, mint 400 fős gimnáziumról és diákságáról áttekintést nyújt a bevezető tanulmány, az adattárban való keresést névmutató könnyíti. Kötetünk egy készülő sorozat második darabja, a győri jezsuita gimnázium kora újkori diákságának adattára 2020-ban jelent meg.

Szerző
Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt
Kiadó
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára
Kiadás helye
Budapest
Kiadás ideje
2021
ISBN
ISBN 978-615-5881-14-5
Oldalszám
1774