A hónap dokumentuma: Az osztrák provincia térképe a 18. századból

A Jezsuita Levéltár állományába került, Georg Matthäus Seutter által készített Provincia Austriaca Societatis Iesu című színezett térkép a 17–18. századi osztrák jezsuita rendtartományt ábrázolja sokrétű módon.

Húsz éve halt meg Lukács László SJ

Húsz éve, 1998. november 16-án hunyt el Rómában Lukács László SJ atya, aki a rendszerváltást követően, a kettészakadt magyar provincia újraegyesítését követően Nemesszeghy Ervin tartományfőnök kérésére újjászervezte a Jezsuita Rendtörténeti Levéltárat és Könyvtárat.

Szluha János Nepomuk SJ levelei - Könyvbemutató a Párbeszéd Házában

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Jezsuita Kiadó és a Jezsuita Levéltár közös kiadásában megjelentek Szluha János Nepomuk SJ brazíliai misszionárius levelei. A forrásközlést Babarczi Dóra rendezte sajtó alá, és ő is írt a forráskiadványhoz bevezető tanulmányt

A trencséni noviciátus anyakönyvének restaurálása

2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült levéltárunk egyik legrégebbi dokumentumát, a trencséni noviciátus 1655-ben indult anyakönyvét restauráltatni.

Oktatástörténeti konferencia

A jezsuita rend szerepe megkerülhetetlen volt a magyarországi katolikus közép- és felsőfokú oktatás kora újkori történetében. Ezt vizsgálja módszertani szempontból a 2018. május 23-án a Párbeszéd Házában sorra kerülő "Parvistáktól a doktorokig" című történeti konferencia

Velics László kéziratai kerültek levéltárunkba

A Jezsuita Levéltár két értékes kéziratot vásárolt meg 2018 tavaszán. Mindkét dokumentum a 19–20. század jeles rendtörténeti írójához Velics Lászlóhoz kapcsolható, két később megjelent munkájának kézirata.

Jezsuita jelenlét Győrben – sikeres kötetbemutató a Párbeszéd Házában

2018. január 10-én mutatták be a Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században. Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez című tudományos tanulmánykötet a Párbeszéd Házában.

Könyvbemutató

2018. január 10-én 16 órától kerül sor a Párbeszéd Házában (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) a Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században című kötet bemutatójára.