Könyvbemutató: "MAKKOS MÁRIA KARIZMÁJA - A MAGYAR JEZSUITÁK TITKOS ÉLETE 1950-1990 KÖZÖTT"

A makkosmáriai kegytemplom az illegalitásba kényszerített jezsuita rend fontos szellemi-lelki központja volt. Történetének elengedhetetlen forrása a most kiadásra kerülő háztörténet.

A Sectio II. története – III. rész

A külföldön élő jezsuitákat összefogó Sectio II. történetét a missziós munka, a lelkigyakorlat-adás és a szociális tevékenységek szempontjából világítja meg a szerző.

A Sectio II. története – II. rész

Az emigrációban élő magyarországi jezsuiták jelentős munkát végeztek mind a lelkipásztori szolgálat, mind az oktatás-nevelés területén.

Nyári zárvatartás

Ezúton értesítjük kedves kutatóinkat, hogy a Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár augusztus 17-29. között zárva tart. Augusztus 31-től ismételten várunk mindenkit szeretettel! A Levéltár csapata  

A Sectio II. története - I. rész

Jubileumi cikksorozatunk a külföldre emigrált jezsuiták történetét veszi górcső alá. Miként jött létre a viceprovincia, kik voltak az elöljárói, milyen struktúrák mentén működött - ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre próbálunk választ találni.

Nyomtatásban is megjelent a győri jezsuita gimnázium 1630–1773 közötti diákjainak adattára

A Jezsuita Levéltár kiadásában, a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” (ELTE–NKFIH) munkacsoport szerzőségével megjelent a győri jezsuita gimnázium 1630 és 1773 közötti diákjainak adattára. Ennek előzményeként a kutatócsoport összeállította és 2019 szeptemberében a Hungaricana

A rendszerváltás felé: a Sectio I. utolsó évtizedei (1970–1990)

A magyarországi Sectio I. elnevezésű viceprovinciában élő rendtagok az 1970-es évektől fokozatos enyhülést élhettek meg, az ellenük irányuló üldözés lassan kezdett megszűnni, találkozhattak egymással, és többen plébániai szolgálatot is vállalhattak.